‘Voor een kind in Bosnië is een leven zoals wij hier kennen, ondenkbaar’

‘Als vrijwilliger krijg ik energie van een groep mensen die vanuit hun hart en met veel plezier samenwerken met elkaar en daarbij een gezamenlijk doel nastreven, kinderen helpen aan een betere toekomst in Bosnië’, aldus Nancy te Nuijl, vrijwilligster bij 2Bchild.

‘Ik vind het heel mooi dat we eigenlijk met hele kleine dingen een verschil maken, een kind een keer naar de kapper te laten gaan, een speeltoestel of een lunchpakket op school zodat een kind niet meer met honger naar school hoeft. Dat zijn maar kleine dingen voor ons maar daar krijg ik veel voldoening van. In Nederland creatief zijn door acties op te zetten zodat je in Bosnië de gezinnen zo ontzettend kan helpen!

Persoonlijk heb ik het heel goed, kan goed rondkomen en ben gezond. Ik werk als verpleegkundige (tevens erg makkelijk in Bosnië ;-), mijn kinderen doen het goed op school en hebben enorm veel mogelijkheden, ze kunnen sporten, muziek maken en uitgaan. Voor een kind in Bosnië is dit ondenkbaar.

Het is eigenlijk begonnen met een oproep in de schoolkrant van de basisschool van mijn kinderen.

Pax Kinderhulp zocht gastgezinnen om twee kinderen uit Bosnië voor drie weken in hun gezin op te nemen voor een onvergetelijke vakantie in Nederland. Het waren arme kinderen met ouders die getraumatiseerd waren door de oorlog in Bosnië of er speelde alcoholisme, werkloosheid of andere problematiek in het gezin.

Ons gezin heeft dit een paar maal gedaan, maar we werden steeds nieuwsgieriger naar het land en hoe de kinderen leefde. We hebben toen de kinderen opgezocht, eerst ik alleen met Pax Kinderhulp, inmiddels had ik deelgenomen in het bestuur en later privé samen met toen mijn huidige echtgenoot.

Inmiddels werd het steeds moeilijker om nieuwe gastgezinnen te vinden via Pax Kinderhulp, Nederlandse gezinnen waren druk met werk en het was al een hele puzzel om hun eigen kinderen ergens onder te brengen.

Een aantal ‘ex gastgezinnen’ (2Bchild) was al gezamenlijk wat vaker naar Bosnië gereisd om in Bosnië kleinschalige hulp te bieden, denk hierbij aan boodschappen,  kleding, een kleine aanpassing in het huis bijvoorbeeld een nieuw raam als een kind op de tocht ligt.

In 2016 ben ik voor het eerst met hun meegereisd om te kijken wat 2Bchild deed en om mijn eigen kinderen te bezoeken. Ik ben toen gevraagd om mee te helpen 2Bchild meer op de kaart te zetten en daar is Stichting 2Bchild uit voort gekomen.

 

Op dit moment ben ik geen vrijwilliger meer bij 2Bchild maar steun nog wel een een aantal kinderen in Bosnië. Als ik zie wat de stichting al bereikt heeft in Bosnië dan ben ik daar nog steeds heel trots op.

Wat doet 2Bchild?

2Bchild helpt kinderen op individuele basis aan een betere thuissituatie door:

  • Faciliteren van opleiding (betalen van een lunchpakket, schoolboeken of schoolbus).
  • Het gezin helpen met eerste levensbehoeften (boodschappenpakket).
  • De thuissituatie op een acceptabel peil brengen (woningaanpassing en faciliteren financiële redzaamheid).
  • Het signaleren van probleemsituaties in het gezin. (bij calamiteiten of extreme leefomstandigheden overlegd 2Bchild met lokale professionele hulpverleningsinstanties een hulptraject)
  • Faciliteren van speel of sport mogelijkheden.

Wil je meer weten over 2Bchild, kijk dan op de website.

logo 2bchild